1 yıl garanti kapsamında  hem bütçeniz hem turbonuz firmamızın garantisi altındadır.

 • Satın aldığınız ürünleri tahrip etmeden, kullanmadan ve ürünün tekrar satılabilirliğini bozmadan, teslim tarihinden itibaren on dört (14) günlük süre içinde neden belirterek iade edebilirsiniz.
 • Ambalajında, etiketinde, tanıtma ve kullanma kılavuzunda, internet portalında ya da reklam ve ilanlarında yer alan özelliklerinden bir veya birden fazlasını taşımayan; satıcı tarafından bildirilen veya teknik düzenlemesinde tespit edilen niteliğe aykırı olan; muadili olan malların kullanım amacını karşılamayan, tüketicinin makul olarak beklediği faydaları azaltan veya ortadan kaldıran maddi, hukuki veya ekonomik eksiklikler içeren mallar da ayıplı olarak kabul edilir.Sözleşmeye konu olan malın, sözleşmede kararlaştırılan süre içinde teslim edilmemesi veya montajının satıcı tarafından veya onun sorumluluğu altında gerçekleştirildiği durumlarda gereği gibi monte edilmemesi sözleşmeye aykırı ifa olarak değerlendirilir. Malın montajının tüketici tarafından yapılmasının öngörüldüğü hâllerde, montaj talimatındaki yanlışlık veya eksiklik nedeniyle montaj hatalı yapılmışsa, sözleşmeye aykırı ifa söz konusu olur.
 • Teslim tarihinden itibaren altı ay içinde ortaya çıkan ayıpların, teslim tarihinde var olduğu kabul edilir. Bu durumda malın ayıplı olmadığının ispatı satıcıya aittir. Bu karine, malın veya ayıbın niteliği ile bağdaşmıyor ise uygulanmaz.Bu nedenle satın aldığınız turboları montajını yapmadan önce aracınızın motor yagı yakıt filtresi ve hava filtresi değiştirilmeli aracınızın üreticisinin tavsiye ettiği yag ve filtreler takılmalıdır. Ters bir durum yaşamamak için bakım öncesi bu parçaları servisinizden satın alarak satın alınan içerik fişini saklı tutunuz.
 • Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici;
  • a) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme,
  • b) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme
  • c) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme,
  • ç) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,hakkına sahiptir.
  • Bu aşamada firmamız turbo montaj klavuzunda belirtilmiş uygun montajın yapılıp yapılmadığının kontrolünü sağlayacaktır. Montaj klavuzuna aykırı montaj yapıldığının tesbiti söz konusu olursa firmamız montaj kulavuzuna uygun montaj yapılmadığından 6502 sayılı mesafeli satış sözleşmesinde 8. madde kapsamında sorumluluk kabul etmemektedir.
 • Yukarıdaki maddelerden ayıplı mal olması durumunda alıcı seçimlik haklarından birini kullanabilir. Satıcı, tüketicinin tercih ettiği bu talebi yerine getirmekle yükümlüdür.
 • İADE HAKKINDA: AYIPLI MAL OLAMAYAN ÜRÜN İADESİ
 • Kullanılmış, ambalajı açılmış, tahrip edilmiş vb. şekildeki ürünler iade edilemez.
 • Orijinal ambalaja sahip ürünlerin iadesi, orijinal ambalaj ile yapılmalıdır.
 • İade edilecek ürünün şirketimiz adına kesilecek bir iade faturası ile iade faturası düzenleme imkanı bulunmayan durumlarda, ürüne ait fatura ve sevk irsaliyesinin aslıyla birlikte iade edilmesi gerekmektedir. İade faturası ya da fatura ve sevk irsaliyesi asıllarının temin edilemediği durumlarda, bundan kaynaklanan KDV vb. mali yükümlülükler iade edilecek bedelden indirilir.
 • Üründe ve ambalajında herhangi bir yazı yazma, açılma, bozulma, kırılma, tahrip, yırtılma, kullanılma vb. durumlar tespit edildiği hallerde ve ürünün müşteriye teslim edildiği andaki hali ile iade edilememesi durumunda, ürün iade alınmaz ve bedeli iade edilmez.
 • Ondört gün içinde iade etmek istediğiniz ürünü kargo yoluyla bize ulaştırmanız gerekmektedir.
 • Teslimat adresimiz :